header banner
Default

Ekonomideki yeni düzenlemeler: Kurumlar vergisi arttı ve MTV iki katına çıktı


Table of Contents

  Son dakika haberi! 

  AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak torba kanun teklifinden ek vergi çıktı.

  Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

  AKARYAKITA ÖTV AYARI

  Torba teklifte ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon zammı ve banka ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı da var.

  Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.

  KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUAN ARTIŞ

  2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak..

  Ek vergilere gerekçe olarak, deprem sonrası ortaya çıkan finansman açığının kapatılması gösterildi.

  PLASTİK POŞETLERİ İKİ KATINA ÇIKARMA YETKİSİ

  Teklif, Cumhurbaşkanı'na marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşet ücreti, iki katına kadar artırabilme yetkisi de veriyor.

  Teklifte, Covid-19 salgını söneminde kesilen cezaların iptal ve iadesi düzenlemesi de var.

  Sources


  Article information

  Author: Jennifer Mitchell

  Last Updated: 1698719042

  Views: 720

  Rating: 4.6 / 5 (115 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jennifer Mitchell

  Birthday: 1967-03-03

  Address: 1988 Hernandez Prairie Apt. 660, New James, WY 46208

  Phone: +4290604140659493

  Job: Chemical Engineer

  Hobby: Bird Watching, Web Development, Gardening, Painting, Graphic Design, Sewing, Skiing

  Introduction: My name is Jennifer Mitchell, I am a transparent, Adventurous, striking, tenacious, clever, Colorful, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.