header banner
Default

Werk | NU nlLogo NU nlZoekveldWissel van kleurthemaInloggenWeer, enkele opklaringenLive voetbalwedstrijdenVerkeersinformatieBeursinformatieReacties op dit nieuwsberichtDeel dit nieuwsberichtDeel via WhatsAppDelen via FacebookDelen via XDelen via LinkedInDelen via E-mailBekijk


20 apr 2021 om 21:32 Update: 9 maanden geleden

Vuilnisophalers staken deze week in verschillende Nederlandse steden. Zij willen, net als anderen die bij gemeenten in dienst zijn, meer loon. Maar wat verdient een vuilnisophaler eigenlijk?

Een droombaan? Nee, dat zal werken op de vuilniswagen voor de meeste mensen niet zijn. Maar een heel belangrijk beroep is het wel.

In New York werd in 1968 al na een paar dagen de noodtoestand uitgeroepen toen de vuilnisophalers hun werk neerlegden. Afval stapelde zich metershoog op, de stank was niet te harden en ratten dansten door de straten. Zonder vuilnisophalers zou het binnen de kortste keren overal onleefbaar zijn.

Wie net begint op de vuilniswagen, komt terecht in schaal B, die loopt van 1.992 tot 2.371 euro (bruto, veertig uur), vertelt FNV-vakbondsbestuurder Hanan Yagoubi.

De FNV spreekt overigens niet van vuilnisophalers, maar van beladers en chauffeurs. Chauffeurs vallen doorgaans onder schaal C (2.096 tot 2.498 euro) of D (2.202 tot 2.676 euro). Voor chauffeurs die meerdere voertuigen kunnen bedienen, is er nog schaal E (2.307 tot 2.911 euro).

Kan iedereen vuilnisophaler worden?

VIDEO: Rubbish to pile up as garbage disposal workers strike for fair pay in Sydney and Victoria
Sky News Australia

Als belader heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Om als chauffeur op de vuilniswagen te kunnen werken, moet je een mbo-opleiding AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte) hebben. Verder moet je het nodige weten van hygiënevoorschriften en veiligheid, maar dat leer je intern.

Er wordt flink geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat werknemers ook andere functies kunnen gaan bekleden.
Hanan Yagoubi, FNV

Fysiek is het een zwaar beroep. Om overbelasting te voorkomen, zijn er per leeftijdscategorie normen vastgesteld voor hoeveel zakken en containers dagelijks mogen worden getild en verplaatst.

Kan je als vuilnisophaler meer verdienen?

VIDEO: Staking in het streekvervoer: ‘Lastig om meer loon te geven’ | BREEKT
BNR

Op de wagen groei je qua salaris automatisch door op basis van ervaring, maar je kunt intern ook allerlei op maat gemaakte opleidingen volgen om je te ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld terechtkomen op de planning, waar je routes uitstippelt voor de verschillende wagens.

"Stappen zetten is niet moeilijk", zegt Yagoubi. "Zodra iemand in dienst komt, wordt gelijk gevraagd naar zijn of haar ambities. Wat wil je over een jaar of drie bereikt hebben, wat heb je daarvoor nodig, hoe kunnen we je daarbij helpen? Er wordt flink geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat werknemers ook andere functies kunnen gaan bekleden."

Krijgt een vuilnisophaler ook bonussen?

VIDEO: Gemeenteambtenaren staken voor meer loon
AT5

Jazeker. Voor het werken op onregelmatige tijden ontvangen beladers en chauffeurs doordeweeks maximaal 23 euro (bruto) extra per dag, op zaterdag tot 28,50 euro en op zon- en feestdagen tot 34 euro boven op hun salaris. Daarnaast heb je een eigen budget dat bijna 14 procent van het maandsalaris bedraagt en waarin onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage zitten.

Sources


Article information

Author: John Montoya

Last Updated: 1699215003

Views: 1321

Rating: 4.6 / 5 (107 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Montoya

Birthday: 2020-02-22

Address: 184 Anthony Mission Apt. 070, Mariahview, MT 87813

Phone: +4425427132163646

Job: IT Support Specialist

Hobby: Amateur Radio, DIY Electronics, Playing Guitar, Whiskey Distilling, Soccer, Kite Flying, Origami

Introduction: My name is John Montoya, I am a vibrant, Precious, welcoming, capable, intrepid, striking, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.